#Худалдан авах үйл ажиллагааны тайлан төлөвлөгөө

ХУДАЛДАН АВАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2019-11-07 17:46:00

№ Нэр Хавсралт 1 2019 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө. ҮЗЭХ 2 2020 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө. ҮЗЭХ 3 2021 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө. ҮЗЭХ

#Сүүлд нэмэгдсэн мэдээнүүд