"Тавантолгой төмөр зам" ХХК-ийн зохион байгуулалтын бүтэц