#Байгаль орчин

“ЭКО ТҮНШЛЭЛИЙН САНАМЖ БИЧИГ” БАЙГУУЛАВ

2021-09-02 17:13:26

“Тавантолгой төмөр зам” ХХК байгалийн элсний нүүдлийг багасгах, цөлжилтийг бууруулах, байгалийн сэргэн ургалтыг дэмжих зэрэг чиглэлд хамтран ажиллах зорилгоор “Галтууд” ХХК-тай “Эко түншлэлийн санамж бичиг” байгууллаа. “Галтууд” ХХК нь ногоон хөгжлийн хүрээнд “Хатан хармаг кластер” хөгжлийн ...

ТӨМӨР ЗАМЫН ТРАСС ДАГУУХ ГАЗРЫГ ЧӨЛӨӨЛЛӨӨ

2021-08-13 13:44:46

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын трасс, нүүрс тээвэрлэлтийн хатуу хучилттай авто зам дагуу барилга, байшин, машин механизм, авто зогсоол зэрэг газар эзэмших, ашиглах зөвшөөрөлгүй /хууль бусаар/ үйл ажиллагаа явуулж байсныг хууль тогтоомжийн дагуу татан буулгах ажлыг өнгөрсөн ...

ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙ ДАХЬ ХОГ ХАЯГДЛЫГ ХЭРХЭН ШИЙДДЭГ ВЭ?

2021-08-10 09:58:47

Ерөнхий болон туслан гүйцэтгэгч бүх аж ахуйн нэгж тус бүр хог хаягдлын менежментийг Хог хаягдлын тухай хуулийн дагуу хэрэгжүүлэн ажилладаг бөгөөд төслийн хэмжээнд хог хаягдлын менежментийг дараах схемийн дагуу гүйцэтгэн, хянан шалгаж, сайжруулах арга хэмжээг төлөвлөн ...

ТООСЖИЛТЫГ БУУРУУЛАХАД ХОСОЛМОЛ ТЕХНОЛОГИ АШИГЛАЖ БАЙНА

2021-08-10 09:52:38

Төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлаас хүрээлэн буй орчин тэр дундаа агаар мандалд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн нэг нь тоосжилт юм. Тоосжилт нь карьер ашиглалт, далангийн хооронд үүсэх түр зам болон далангийн уртын дагуух түр замаас үүсдэг. Бид ...

БАЙГАЛЬ ОРЧИН

2021-08-09 09:39:19

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлыг экосистемийн тэнцвэрт байдлыг алдагдуулахгүйгээр гүйцэтгүүлж, байгалийн нөөц баялгийг зүй зохистой ашиглах, жам ёсоор нөхөн сэргэх боломжийг бүрдүүлэх, байгаль, зэрлэг ан амьтанд ээлтэй төмөр замыг барьж ашиглалтад оруулахад дэмжлэг үзүүлэх ...

#Сүүлд нэмэгдсэн мэдээнүүд