#Мэдээ, мэдээлэл

НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР ӨГӨӨЖ

2022-09-22 14:14:58

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр зам ашиглалтад орсноор: Монгол Улсын экспортын гуравны нэгийг дангаар бүрдүүлдэг нүүрсний салбарын экспортын хэмжээ 2 дахин нэмэгдэх боломж бүрдэнэ.

УХМАЛ

2022-09-22 11:20:03

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын хамгийн гүн ухмал нь 16 метр, 140 метр урт үргэлжилдэг. /Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, ПК224/

НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР ӨГӨӨЖ

2022-09-21 14:29:31

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр зам ашиглалтад орсноор: Тавантолгойн бүлэг орд орчмын уурхайнуудын олборлолтын хэмжээг 2-3 дахин нэмэгдүүлэх боломж бүрдэнэ.

БЕТОН ДЭР

2022-09-21 11:20:13

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замд нийт 625,549 ширхэг төмөр бетон дэр тараан байршуулав. Бетон дэрний тэнхлэг хоорондын зай 0,500 мм, 1 километрт нийт 2000 ширхэг төмөр бетон дэр тавигддаг. /Өмнөговь аймаг, Баян-Овоо сум/

НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР ӨГӨӨЖ

2022-09-20 15:56:05

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр зам ашиглалтад орсноор: Монгол Улсын уул уурхайн компаниуд дэлхийн зах зээлд хямд үнээр өрсөлдөх боломж бүрдэнэ.

ӨНДӨР ДАЛАН

2022-09-20 10:14:49

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замд баригдсан хамгийн өндөр далан. 18м өндөртэй уг далан 780 метр урт үргэлжилж, нийт 620,000м3 газар шорооны ажил хийгдсэн. /Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум ПК-215/

НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР ӨГӨӨЖ

2022-09-19 13:21:16

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр зам ашиглалтад орсноор: 2000 орчим ажлын байр шинээр бий болно.

ЗАМ ТӨМРИЙН ГАГНУУР

2022-09-19 11:39:49

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын зам төмрийн гагнуурт флашбат, алюминотермит зэрэг дэлхийд тэргүүлэх технологийг ашиглав. Төслийн хэмжээнд флашбат гагнуур 262020 пог/м, алюминотермит гагнуур 1783ш хийгдсэн.

НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР ӨГӨӨЖ

2022-09-16 09:48:15

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр зам ашиглалтад орсноор: Малын бэлчээр сүйтгэх, тоосжилт, дуу шуугиан, хөрс, агаарын бохирдол зэрэг байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл 74%-иар буурна.

#Сүүлд нэмэгдсэн мэдээнүүд