#Мэдээ, мэдээлэл

ШИНЭ ТӨМӨР ЗАМЫН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮС ДЭХ ПАЛЕОНТОЛОГИЙН ӨВД НӨЛӨӨЛӨХ ...

2022-04-04 09:54:19

“МОНГОЛ УЛСЫН ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД” Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын ишлэлүүдээс цувралаар танилцуулж байна

НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ОРОН ЗАЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ БА ТӨМӨР ЗАМЫН ...

2022-03-31 11:40:07

????“МОНГОЛ УЛСЫН ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД” Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүдээс цувралаар танилцуулж байна. Г.Урантамир /Докторант/ Сэдэв: НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ОРОН ЗАЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ БА ТӨМӨР ЗАМЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ШИЙДЭЛ, ХУВИЛБАР

НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ОРОН ЗАЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ БА ТӨМӨР ЗАМЫН ...

2022-03-31 10:30:46

“МОНГОЛ УЛСЫН ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД” Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын ишлэлүүдээс цувралаар танилцуулж байна

ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ БОЛОМЖ

2022-03-31 10:22:44

“МОНГОЛ УЛСЫН ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД” Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын ишлэлүүдээс цувралаар танилцуулж байна

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАРЫН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ

2022-03-30 16:52:26

????“МОНГОЛ УЛСЫН ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД” Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүдээс цувралаар танилцуулж байна. Сэдэв: ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ БОЛОМЖ Д.Отгонзул /Докторант/

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАРЫН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ

2022-03-29 12:35:24

“МОНГОЛ УЛСЫН ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД” Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүдээс цувралаар танилцуулж байна. Н.Батнасан Ph.D, Профессор Сэдэв: МОНГОЛ УЛСЫН ТӨМӨР ЗАМЫН ЭРЭЛТ БА ХӨГЖЛИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨМӨР ЗАМЫН ЭРЭЛТ БА ХӨГЖЛИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД

2022-03-29 11:11:52

“МОНГОЛ УЛСЫН ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД” Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын ишлэлүүдээс цувралаар танилцуулж байна

"БООМТЫН СЭРГЭЛТ" УРЬДЧИЛСАН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ОРОЛЦЛОО

2022-03-28 17:19:05

Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 106 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ын хүрээнд “Монголын эдийн засгийн чуулган-2022” зохион байгуулагдах бөгөөд “Боомтын сэргэлт” урьдчилсан хэлэлцүүлгийг Сангийн яам, Эдийн засаг, хөгжлийн яам, Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас зохион ...

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАРЫН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ

2022-03-21 17:05:19

“МОНГОЛ УЛСЫН ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД” Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүдээс цувралаар танилцуулж байна. Т.ДОРЖ "Улаанбаатар Эрдэм" Их сургуулийн ректор Академич, Монгол Улсын Ардын багш Сэдэв: ГУРВАН УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН КОРИДОРЫН ХӨГЖИЛД ...

ГУРВАН УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН КОРИДОРЫН ХӨГЖИЛД МОНГОЛ УЛСЫН ТЭЭВРИЙН ДЭД ...

2022-03-21 16:54:15

“МОНГОЛ УЛСЫН ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД” Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын ишлэлүүдээс цувралаар танилцуулж байна.

Бид бүтээж байна

2022-03-17 10:44:13

   

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАРЫН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ

2022-03-16 09:44:40

“МОНГОЛ УЛСЫН ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД” Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүдээс цувралаар танилцуулж байна.

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАРЫН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ

2022-03-15 10:39:23

“МОНГОЛ УЛСЫН ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД” Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын ишлэлүүдээс цувралаар танилцуулж байна.

#Сүүлд нэмэгдсэн мэдээнүүд