#Үйл явдлын товчоон

08-08

“Тавантолгой төмөр зам” ХХК-ийг үүсгэн байгуулагдсан.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 08 дугаар сарын 08 өдрийн 242 дугаар тогтоолын дагуу “Монголын төмөр зам” ТӨХК, “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК хамтран Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын төслийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх “Тавантолгой төмөр зам” ХХК-ийг хамтран байгуулав. 
 

08-08

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын төслийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх болов. 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 08 дугаар сарын 08 өдрийн 242 дугаар тогтоолын дагуу “Монголын төмөр зам” ТӨХК, “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК хамтран Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын төслийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх болов. 

08-08

Төмөр замын суурь бүтэц барих тусгай зөвшөөрлийг "Тавантолгой төмөр зам" ХХК-д олгов

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн 242 дугаар тогтоолоор “Монголын төмөр зам” ТӨХК-д олгосон “Тавантолгой-Гашуунсухайт” чиглэлийн төмөр замын суурь бүтэц барих тусгай зөвшөөрлийг цуцалж, мөн зөвшөөрлийн 5 жилийн хугацаагаар “Тавантолгой төмөр зам” ХХК-д олгов. 

07-01

“Тавантолгой төмөр зам” ХХК-ийн хувьцааг “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХХК болон “Монголын төмөр зам” ТӨХК-д тус тус эзэмшүүлэв.  

Засгийн газрын 2019 оны 07 дугаар сарын 304 дүгээр тогтоолоор: “Тавантолгой төмөр зам” ХХК-ийн хувьцааны 66 хувийг “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХХК-д, 34 хувийг “Монголын төмөр зам” ТӨХК-д тус тус эзэмшүүлсэн.  

06-19

Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын төслийн захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх гэрээ байгуулав.

"Монголын төмөр зам" ТӨХК-ны хэрэгжүүлж буй Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын төслийн барилгын ажилд захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэхээр гэрээ байгуулав. 

#Сүүлд нэмэгдсэн мэдээнүүд