#Хүний нөөцийн бодлого

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СТРАТЕГИ 2021-2030

2023-01-16 11:14:58

№ Нэр Хавсралт 1 "ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СТРАТЕГИ 2021-2030" ҮЗЭХ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО

2021-06-07 11:42:49

Тавантолгой Төмөр Зам ХХК нь нийт ажилтан, ажиллагсдынхаа гаргасан амжилтыг нь цаг тухайд нь бодитой үнэлэн урамшуулдаг. Манай компани ажилтан, ажиллагсдаа мэргэжлийн дагуу өсөн дэвжих, мэдлэг туршлагаа бүрэн нээж ур чадвараа нэмэгдүүлэх таатай нөхцөлөөр ханган ажилладаг. ...

#Сүүлд нэмэгдсэн мэдээнүүд