#Фото мэдээ

ШИНЭ УС ЗӨРЛӨГ

2022-09-30 11:47:31

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замд Хайрхан, Хангай, Урт гол, Оюут, Шинэ-ус, Хулант зэрэг нийт 6 зөрлөгтэй. Зөрлөг тус бүр удирдлагын байр, ажилчдын орон сууцнаас бүрдэнэ. /Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум ПК-175/

ТӨМӨР ЗАМЫН ХАМГИЙН УРТ ГҮҮР

2022-09-29 11:07:17

Монгол Улсын төмөр замын хамгийн урт 430 метр гүүр Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замд баригдсан. Гүүрийн хэмжээнд нийт 158 ширхэг дам нуруу, 86 ширхэг тулгуур ашиглав. /Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Ундайн гол, ПК-169/

ДОХИОЛОЛ ХОЛБОО

2022-09-28 11:13:30

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын дохиолол холбооны ажлын хүрээнд гэрлэн дохио 240ш, гол тоологч 256ш, төвлөрүүлэгдсэн сум 105ш, 13 иж бүрдэл тоон радио станцын /тетра систем/ дахин дамжуулах цамхаг байрлуулсан. Төмөр замын дохиолол төвлөрүүлэлт хориглол, холбооны системийн ...

ЭРЧИМ ХҮЧ

2022-09-27 14:14:14

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын төслийн цахилгаан хангамжийн ажлын хүрээнд зэрэглээ, манхан, гашуунсухайт 3 дэд станц, 35 кило вольтийн 2 хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 270 км баригдсан. /Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Манхан дэд станц, ПК135/

НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР ӨГӨӨЖ

2022-09-23 14:13:49

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр зам ашиглалтад орсноор: Төмөр замаар дамжуулах нүүрс, зэсийн экспортын хэмжээ нэмэгдэж, БНХАУ төдийгүй тус улсын далайн боомтуудаар дамжин гуравдагч орон руу тээвэрлэлт хийх боломжтой болно.

ГАШУУНСУХАЙТ ӨРТӨӨ

2022-09-23 11:08:53

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр зам нь Тавантолгой, Гашуунсухайт хоёр өртөө, Хайрхан, Хангай, Урт гол, Оюут, Шинэ-Ус, Хулант зэрэг зургаан зөрлөгтэй. Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр зам нь 2 өртөө, 6 зөрлөгтэй. Гашуунсухайт өртөөний хэсэгт баригдсан төмөр замын хамгийн өргөн ...

НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР ӨГӨӨЖ

2022-09-22 14:14:58

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр зам ашиглалтад орсноор: Монгол Улсын экспортын гуравны нэгийг дангаар бүрдүүлдэг нүүрсний салбарын экспортын хэмжээ 2 дахин нэмэгдэх боломж бүрдэнэ.

УХМАЛ

2022-09-22 11:20:03

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын хамгийн гүн ухмал нь 16 метр, 140 метр урт үргэлжилдэг. /Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, ПК224/

НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР ӨГӨӨЖ

2022-09-21 14:29:31

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр зам ашиглалтад орсноор: Тавантолгойн бүлэг орд орчмын уурхайнуудын олборлолтын хэмжээг 2-3 дахин нэмэгдүүлэх боломж бүрдэнэ.

БЕТОН ДЭР

2022-09-21 11:20:13

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замд нийт 625,549 ширхэг төмөр бетон дэр тараан байршуулав. Бетон дэрний тэнхлэг хоорондын зай 0,500 мм, 1 километрт нийт 2000 ширхэг төмөр бетон дэр тавигддаг. /Өмнөговь аймаг, Баян-Овоо сум/

НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР ӨГӨӨЖ

2022-09-20 15:56:05

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр зам ашиглалтад орсноор: Монгол Улсын уул уурхайн компаниуд дэлхийн зах зээлд хямд үнээр өрсөлдөх боломж бүрдэнэ.

ӨНДӨР ДАЛАН

2022-09-20 10:14:49

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замд баригдсан хамгийн өндөр далан. 18м өндөртэй уг далан 780 метр урт үргэлжилж, нийт 620,000м3 газар шорооны ажил хийгдсэн. /Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум ПК-215/

#Сүүлд нэмэгдсэн мэдээнүүд