#Фото мэдээ

ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

2022-05-19 16:03:53

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын цогцолбор төслийн дохиолол холбооны ажлын тоон мэдээллийг хүргэж байна.

ТӨМӨР ЗАМЫН АЮУЛТАЙ БҮСИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ

2022-05-18 16:46:01

Аюултай бүсэд дараах зүйлсийг хориглоно. - Төмөр замын гарамгүй хэсгийн аюултай бүс рүү тээврийн хэрэгсэл, тусгай механизм, унадаг дугуйтай ойртох - Зорчигчийн галт тэрэгнээс бусад төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүн рүү ойртох, нууцаар нэвтрэх

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО

2022-05-18 16:43:50

Төмөр замын шинэ төслүүдэд шаардлагатай хүний нөөцийн хэрэгцээг тодорхойлж, төмөр замын мэргэжлийн их, дээд сургууль, МСҮТ-ийн оюутнуудын онолын мэдлэгийг баталгаажуулах, тасралтгүй хөгжүүлэн, чадварлаг, бүтээлч, тогтвор суурьшилтай хүний нөөцийг бүрдүүлэхээр зорин ажиллаж байна.

МОНГОЛ ОРНЫ ЦЭВДЭГТЭЙ БҮС НУТАГТ УУР АМЬСГАЛЫН ДУЛААРАЛД ДАСАН ЗОХИЦСОН ...

2022-05-18 16:39:22

“МОНГОЛ УЛСЫН ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД” Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын ишлэлүүдээс цувралаар танилцуулж байна

ТӨМӨР ЗАМЫН АЮУЛТАЙ БҮСИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ

2022-05-18 16:36:27

Аюултай бүсэд дараах зүйлсийг хориглоно. - Төмөр зам дээр эд зүйл тавих - Гармын дохиолол ажиллаж байхад гармаар хөндлөн гарах - Холбооны болон цахилгааны шугам, агаарын шугам, тэдгээрийн тулгуур багана өөд авирах, тэдгээрээс гарсан утсанд хүрэх

ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

2022-05-13 14:31:39

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын цогцолбор төслийн дээд бүтцийн ажлын тоон мэдээллийг хүргэж байна.

ТӨМӨР ЗАМЫН АЮУЛТАЙ БҮСИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ

2022-05-13 14:28:53

Аюултай бүсэд дараах зүйлсийг хориглоно: - Ирж байгаа болон явж байгаа галт тэрэгтэй зэрэгцэн гүйх - Хөдлөх бүрэлдэхүүний доогуур шургах - Хөдлөх бүрэлдэхүүн хоорондын авто угсрааг дамжиж гарах

ТӨМӨР ЗАМЫН АЮУЛТАЙ БҮСЭД ИРГЭН НЭВТРЭХ...

2022-05-13 14:09:59

Дараах тохиолдолд иргэн аюултай бүсэд нэвтэрч болно: - Төмөр замын гарам, явган хүний гүүрэн болон нүхэн гарцтай хэсгээр төмөр замаар хөндлөн гарах; - Тухайн суурь бүтэц, нийтийн болон дагнасан хэрэглээний зам, талбай эзэмшигчийн зөвшөөрөл, хяналтын дор ...

ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

2022-05-06 12:20:30

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын цогцолбор төслийн доод бүтцийн ажлын тоон мэдээллийг хүргэж байна.

ТӨМӨР ЗАМЫН АЮУЛТАЙ БҮС ГЭЖ ЮУ ВЭ?

2022-05-06 12:17:22

Аюултай бүс гэж галт тэрэгний болон сэлгээний хөдөлгөөн, ачилт, буулгалтын ажил гүйцэтгэдэг дэвсгэр газрыг хэлнэ. Аюултай бүс нь иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын хувьд энэ дэглэмд зааснаас бусад үйл ажиллагаа явуулах, нэвтрэх, объект байрлуулахыг хязгаарласан хориотой ...

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

2022-05-06 12:12:39

Бид төмөр замын үйл ажиллагаа, төслийн удирдлагыг үндэсний эрх ашигт нийцсэн, чанар, аюулгүй байдлыг эрхэмлэсэн, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартаар хэрэгжүүлнэ.

ЗАМ ЗАСВАРЫН АНГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ БОЛОМЖ

2022-05-06 12:10:16

“МОНГОЛ УЛСЫН ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД” Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын ишлэлүүдээс цувралаар танилцуулж байна

ШИНЭ ТӨМӨР ЗАМЫН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮС ДЭХ ПАЛЕОНТОЛОГИЙН ӨВД НӨЛӨӨЛӨХ ...

2022-04-04 09:54:19

“МОНГОЛ УЛСЫН ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД” Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын ишлэлүүдээс цувралаар танилцуулж байна

#Сүүлд нэмэгдсэн мэдээнүүд