#Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын төсөл

ТАВАНТОЛГОЙ-ЗҮҮНБАЯН ЧИГЛЭЛИЙН 414,6 КИЛОМЕТР  ТӨМӨР ЗАМЫН ТӨСӨЛ

Монгол Улсын Их Хурал 2010 онд 32 дугаар тогтоол гаргаж “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого”-ыг баталсан. Уг бодлогод Монгол улсад шинээр 6600 гаруй километр төмөр замыг 3 үе шаттайгаар барихаар заасан бөгөөд үүний эхний ...