Төмөр замын үйл ажиллагаа, төслийн удирдлагыг үндэсний эрх ашигт нийцсэн, чанар, аюулгүй байдлыг эрхэмлэсэн, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартаар хэрэгжүүлнэ.

Алсын хараа

Олон улсын түвшний төмөр замын үйлчилгээг эрхлэх чадавхтай, үндэсний хэмжээний тэргүүлэх байгууллага байх болно.

Үнэт зүйлс

Удирдлагын манлайлал, мэргэшсэн, өндөр чадавхтай хамт олон, хэрэглэгчээ дээдлэх, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал, тогтвортой хөгжил.

Стратеги зорилт

- “Тавантолгой төмөр зам” ХХК-ийн засаглалын бие даасан хараат бус байдлыг дээшлүүлэх, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох

- Компанийн санхүү, эдийн засгийн нөөц боломжийг бүрдүүлэх, баталгаажуулах

- Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтыг хийж гүйцэтгэх

- Байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах

- Төмөр замын тээвэрлэлт хийх

Уриа

Монгол Улсын эдийн засгийн тулгуур, хөгжлийн зүтгүүр байна.