АЖЛЫН АНКЕТ


Санамж:

Анкетийг бөглөхдөө бүх асуултад үнэн зөв, товч тодорхой, үг товчлохгүй бөглөхийг анхаарна уу.

Та худал мэдээлэл өгөх, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн тохиолдолд энэ нь ажлаас халагдах
үндэслэл болно.

Компани өргөдлийг хүлээн авснаар ажил горилогчийн өмнө ямар нэгэн үүрэг, хариуцлага хүлээхгүй.

Анкетад хавсаргасан материалыг буцаан олгохгүй ба бид таны хувийн мэдээллийг өөр зорилгоор
ашиглахгүй болно.


Сонирхож буй ажлын байрыг оруулна уу.