Барилгын цахилгааны инженер

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

 • Их засвар болон улиралын чанартай засварын ажлыг удирдаж гүйцэтгэх.
 • Ашиглалтын хугацаанд эвдэрч гэмтсэн гэмтлийг оношилж, засвар үйлчилгээтэй холбоотой байнгын ажиллагаандд хяналт тавьж, ажлыг зөв зохистой зохион байгуулах.
 • Засвар үйлчилгээг хийх, хүмүүсийн хэвийн зөв, аюулгүй ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх.
 • Зураг төсөл унших, угсралтад хяналт тавих.
 • Нам хүчдэлийн цахилгаан систем дээр ажиллах, гэмтлийг тодорхойлох, засварлах.
 • Барилга ашиглалт үйлчилгээ, өргөтгөл сайжруулалтын ажлыг санаачлах, боловсруулах.
 • Барилга ашиглалтын засвар үйлчилгээг тухай бүрт хийлгүүлэх.
 • Барилга, байгууламжийн урсгал засвар болон их засварын хугацааг тодорхойлж төлөвлөгөөг боловсруулах;
 • Газар, хэлтсийн дотоод үйл ажиллагааг нэгтгэн зохион байгуулах, хамт олны бүтээлч идэвхи санаачлагыг өрнүүлэх чиглэлээр санаачлагатай ажиллах;
 • Ажлын байрны болон хувийн ХАБЭА-г хангаж ажиллах;
 • Байгууллагад хэрэгжиж байгаа санал санаачилга, төсөл хөтөлбөрүүдэд үнэлгээ, дүгнэлт санал өгөх;
 • Төсөл хөтөлбөр хэрэгжих үйл явц, байгууллагын зайлшгүй шаардлагын улмаас үүсэн гарахтай холбогдуулан ажилтныг сэлгүүлэх, шилжүүлэн ажиллуулах тохиолдолд үндсэн ажил, албан тушаалыг үл харгалзан ажиллах;
 • Удирдлагаас өгсөн үүрэг, даалгаврыг хийж гүйцэтгэх;
 • Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар бусад газар, хэлтэст албан бичгээр саналаа хүргүүлэх, хариу авах, харилцан мэдээлэл солилцох;
 • Газар, хэлтсийн ажилтнуудын ажлын уялдааг хангах, хариуцсан хэлтсийн ажилтнуудын ажлыг гүйцэтгэл, үр дүн, сахилга бат зэрэгт хяналт, шаардлага тавьж ажиллах;
 • Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэм, журам боловсруулах болон мөрдөгдөж буй дүрэм, журмыг талаар санал, дүгнэлт гаргаж, удирдлагад танилцуулж байх;
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж, стандартыг хэрэгжүүлэх, өөрийн харъяалах ажлын байр болон үйлдвэрлэлийн орчинд тохирсон дүрэм, журмыг боловсруулахад оролцох;
 • ХАБЭА-н үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, хяналт тавих, үр дүнг тооцох, удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэхэд ажилтнаа манлайлан ажиллах;
 • Осолд дөхсөн тохиолдлыг бүртгэх болон үйлдвэрлэлийн орчинд учирч болох аюулыг илрүүлэх, тогтоох, үнэлэх, бууруулах, арилгах талаар ХАБЭА-ын инженерт мэдээлэх, хамтран ажиллах;
 • ХАБЭА хариуцсан хэлтсийн ажилтнуудтай хамтран ажиллах;
 • Өөрийн харъяалах ажлын байр болон үйлдвэрлэлийн орчинд ХАБЭА-н үзлэгийг сард 1-ээс доошгүй удаа хийж, илэрсэн зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авах;

Ажлын байранд тавигдах үндсэн шаардлага:

 • Цахилгаан хангамжийн инженер болон түүнээс дээш мэргэжилтэй
 • Мэргэжлээрээ 3 ба түүнээс дээш жил ажилласан
 • Барилга угсралт болон ашиглалтын чиглэлээр мэргэшсэн
 • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
 • Эрх зүйн бичиг баримт, бичиг хэрэг боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх ур чадвартай.

Тусгай шаардлага:

 • Хөдөө орон нутагт томилолтоор ажиллах
 • Муу зуршилгүй
 • Илүү цагаар ажиллах
Ажлын байрны анкетыг та ЭНД ДАРЖ бөглөнө үү.

Нээлттэй ажлын байрны тухай

 • Хэлтэс Суурь бүтцийн газар
 • Нээлтийн огноо 2024-06-17
 • Хаалтын огноо 2024-08-01