Хэлтэс Албан тушаал Орон тоо Төлөв Нээлтийн огноо Хаалтын огноо
Вагоны аж ахуйн хэлтэс 1 Хаалттай 2023-11-15 2023-11-30
Вагоны аж ахуйн хэлтэс 1 Хаалттай 2023-11-15 2023-11-30
Хөдөлгөөн зохион байгуулалтын хэлтэс 2 Хаалттай 2023-11-13 2023-11-30
Зам барилгын хэлтэс 2 Хаалттай 2023-11-13 2023-11-30
Зам барилгын хэлтэс 4 Хаалттай 2023-11-13 2023-11-30
Вагоны аж ахуйн хэлтэс 1 Хаалттай 2023-11-13 2023-11-30
ААКҮХ 8 Хаалттай 2023-11-03 2023-11-30
Хөдөлгөөн зохион байгуулалтын хэлтэс 1 Хаалттай 2023-10-31 2023-11-10
Зам барилгын хэлтэс 2 Хаалттай 2023-10-27 2023-11-10
Төсөл хөгжлийн газар 1 Хаалттай 2023-10-17 2023-11-30