Хэлтэс Албан тушаал Орон тоо Төлөв Нээлтийн огноо Хаалтын огноо
Зүтгүүрийн аж ахуйн хэлтэс 12 Нээлттэй 2023-11-27 2023-12-11
Зүтгүүрийн аж ахуйн хэлтэс 12 Нээлттэй 2023-11-27 2023-12-11
Төсөл хөгжлийн газар 1 Нээлттэй 2023-11-27 2023-12-11
Захиргаа,эрх зүйн хэлтэс 1 Нээлттэй 2023-11-23 2023-12-07
Захиргаа,эрх зүйн хэлтэс 1 Нээлттэй 2023-11-23 2023-12-07
Ачаа тээвэр логистикийн хэлтэс 2 Нээлттэй 2023-11-20 2023-12-08
Тээврийн удирдлагын газар 2 Хаалттай 2023-11-15 2023-11-30
Вагоны аж ахуйн хэлтэс 1 Хаалттай 2023-11-15 2023-11-30
Вагоны аж ахуйн хэлтэс 1 Хаалттай 2023-11-15 2023-11-30
Вагоны аж ахуйн хэлтэс 7 Хаалттай 2023-11-15 2023-11-30