Хэлтэс Албан тушаал Орон тоо Төлөв Нээлтийн огноо Хаалтын огноо
Суурь бүтцийн газар 5 Нээлттэй 2024-06-24 2024-08-01
Суурь бүтцийн газар 3 Нээлттэй 2024-06-24 2024-08-01
Суурь бүтцийн газар 4 Нээлттэй 2024-06-24 2024-08-01
Суурь бүтцийн газар 1 Нээлттэй 2024-06-17 2024-07-01
Нягтлан бодох бүртгэлийн хэлтэс 2 Нээлттэй 2024-06-17 2024-07-01
Ачаа тээвэр логистикийн хэлтэс 7 Нээлттэй 2024-06-14 2024-07-14
Ачаа, тээвэр логистикийн хэлтэс 8 Нээлттэй 2024-06-14 2024-07-14
Ачаа, тээвэр логистикийн хэлтэс 4 Нээлттэй 2024-06-14 2024-07-14
Хүний нөөц ,сургалтын хэлтэс 1 Нээлттэй 2024-06-10 2024-06-24
Вагоны аж ахуйн хэлтэс 1 Нээлттэй 2024-06-07 2024-07-07