ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭ…

Цаг үеийн мэдээ

Унших

ӨНДӨРТ АЖИЛЛАХ ҮЕИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Цаг үеийн мэдээ

Унших

ДАРАЛТАТ САВЫГ ТӨХӨӨРӨМЖЛӨХ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНД СУРАЛЦЛАА

Цаг үеийн мэдээ

Унших

АЮУЛ, ОСЛООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ТОГТМОЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

Цаг үеийн мэдээ

Унших

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН САРЫН АЯН – 2023

Ил тод байдал

Унших

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН САРЫН АЯН – 2023

ХАБЭА

Унших