Хэлтэс Албан тушаал Орон тоо Төлөв Нээлтийн огноо Хаалтын огноо
Тээврийн хяналтын хэлтэс 1 Нээлттэй 2024-05-24 2024-06-24
Байгаль орчин, орон нутгийн хэлтэс 1 Нээлттэй 2024-05-22 2024-06-22
Захиалагчийн хяналтын хэлтэс 1 Нээлттэй 2024-05-21 2024-06-17
Захиалагчийн хяналтын хэлтэс 1 Нээлттэй 2024-05-21 2024-06-17
Захиалагчийн хяналтын хэлтэс 1 Нээлттэй 2024-05-21 2024-06-17
Захиалагчийн хяналтын хэлтэс 1 Нээлттэй 2024-05-21 2024-06-17
Хөдөлгөөн зохион байгуулалтын хэлтэс 1 Нээлттэй 2024-05-17 2024-06-17
Хөдөлгөөн зохион байгуулалтын хэлтэс 1 Нээлттэй 2024-05-17 2024-06-17
Хөдөлгөөн зохион байгуулалтын хэлтэс 4 Нээлттэй 2024-05-17 2024-06-17
Харуул хамгаалалтыг хэлтэс 3 Нээлттэй 2024-05-17 2024-05-31