Хэлтэс Албан тушаал Орон тоо Төлөв Нээлтийн огноо Хаалтын огноо
Аж ахуй кемп үйлчилгээний хэлтэс 6 Нээлттэй 2023-09-28 2023-10-25
Тээврийн удирдлагын газар 4 Нээлттэй 2023-09-27 2023-10-25
Ачаа тээвэр логистикийн хэлтэс 16 Нээлттэй 2023-09-27 2023-10-25
Тээвэр удирдлагын газар 8 Нээлттэй 2023-09-27 2023-10-25
Ачаа тээвэр логистикийн хэлтэс 8 Нээлттэй 2023-09-27 2023-10-25
Ачаа тээвэр логистикийн хэлтэс 4 Нээлттэй 2023-09-27 2023-10-25
Ачаа тээвэр логистикийн хэлтэс 4 Нээлттэй 2023-09-27 2023-10-25
Ачаа тээвэр логистикийн хэлтэс 4 Нээлттэй 2023-09-27 2023-10-25
Ачаа тээвэр логистикийн хэлтэс 4 Нээлттэй 2023-09-27 2023-10-25
Ачаа тээвэр логистикийн хэлтэс 4 Нээлттэй 2023-09-27 2023-10-25